فانوس خیال فانوس خیال .

فانوس خیال

پرسشنامه جدایی روانشناختی (هافمن، 1984)


برچسب: پرسشنامه جدایی روانشناختی (هافمن، 1984)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۵۴:۰۹ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هیر، 1977)


برچسب: پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هیر، 1977)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۵۰:۳۵ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت تصمیم گیری فردی (فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت تصمیم گیری فردی (فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۸:۳۴ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB)


برچسب: پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۷:۰۳ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت بررسی رهبری


برچسب: پاورپوینت بررسی رهبری،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۴:۱۴ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت تکنولوژی و طرح ریزی شغل (فصل چهاردهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت تکنولوژی و طرح ریزی شغل (فصل چهاردهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۱:۵۰ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش (فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش (فصل پانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۳۹:۴۴ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)


برچسب: پاورپوینت فرهنگ سازمانی (فصل شانزدهم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۳۷:۰۷ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی)


برچسب: پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی)،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۰۷:۳۱ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)

پاورپوینت معرفی انواع و اجزاء مساجد ایرانی


برچسب: پاورپوینت معرفی انواع و اجزاء مساجد ایرانی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۰۵:۱۰ توسط:میترا موضوع: نظرات (0)